Condiții de garanție

1) Prin prezenta SC AERIOZESTI SRL, cu sediul în STR. VASILE PARVAN, NR.3, MUN. BRĂILA, BRĂILA, având C.U.I. 45396208 și înregistrata la O.N.R.C. cu nr. J9/1015/2021, asiguram, garantam și declaram pe proprie răspundere conform prevederilor art. 5 din Hotărârea de Guvern nr. 1022/2002 privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viată, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului, ca produsele vândute sunt în conformitate cu normativele în vigoare, compatibile cu Standard EN50194:2009-1, nu pun în pericol viată, sănătatea, securitatea muncii și nu produc un impact negative asupra mediului.

2) Aplicarea garanției se face în conformitate cu Hotărârea de Guvern 394/1995 și Hotărârea de Guvern 786/1996 termenul de garanție fiind de maxim 24 de luni. Fac excepțiile produsele care au condiții de garanție distincte în sensul în care producătorul oferă o perioada de garanție mai mare decât acest termen.

3) Produsele care prezinta în perioada de garanție defecte de fabricație vor fi înlocuite cu altele noi în condițiile Hotărârii de Guvern 394/1995 și OG21/1992 republicată și L449/2003 modificată.

4) Vânzătorul este exonerat de răspunderea privind garanția sau aceasta poate fi anulată dacă:

– produsul nu a fost montat/pus în funcțiune de către personal autorizat sau s-a defectat datorită montajului incorect și nu se prezinta procesul verbal de punere în funcțiune al produsului semnat de către personal autorizat;

– produsul prezinta urme de lovituri, deformări, zgârieturi, rupturi, sau dacă produsul a suferit avarii datorate factorilor externi (ex: daune cauzate de vibrații, transport, căldură excesivă, apă, umiditate sau acizi);

– produsul a fost utilizat în alt scop decât cel indicat de producător sau nu au fost respectate instrucțiunile de exploatare ale produsului afișate pe website;

– dacă se utilizează produsului în aplicații ce necesita performante și calități diferite decât cele oferite de clasa și scopul pentru care acest produs este destinat sau în afara specificațiilor sale tehnice;

– se schimbă starea originală a produsului prin intervenții neautorizate;

– se înregistrează supraîncărcarea recipientelor cu mai mult de 80% din capacitatea geometrică ce are ca rezultat deformarea recipientului și deteriorarea accesoriilor.

5) Reparațiile efectuate pentru remedierea defectelor apărute ca urmare a motivelor de excludere de mai sus, vor fi supuse unor costuri suplimentare pentru piese de schimb, manopera și transport, agreate în prealabil cu clientul.

6) În caz de reclamație, clientul trebuie sa prezinte procesul verbal de punere în funcțiune întocmit de personal autorizat, factura fiscală și bonul de casa sau chitanța fiscală în original aferente produsului reclamat, în caz contrar pierzând dreptul de garanție.

7) Garanția nu acoperă următoarele aspecte:

  • Întreținere periodica sau înlocuirea componentelor datorita uzurii normale;
  • Costul transportului sau al împachetării;
  • Riscurile de transport legate în mod direct sau indirect de garanție;
  • Costurile de reglări, calibrări, etc.;
  • Costurile de reparație după perioada de garanție.

Garanția acordată pentru recipientele de stocare gaz lichefiat

8) Se certifică garanția pentru defectele de fabricație la toate recipientele fabricate pentru o perioada de 2 ani de la data livrării cu următoarele condiții:

– corpul bazinului, vopseaua și accesoriile livrate cu bazinul trebuie sa fie intacte;

– părțile consumabile ale recipientului pentru stocare gaz lichefiat sunt excluse din garanție; uzura robinetului poate fi cauzata de factori mecanici (zgarieturi, lovituri) sau de utilizarea necorespunzatoare, fapt pentru care producatorul nu il include ca fiind obiect garantat. Functionalitatea robinetului se verifica in momentul receptiei, prin deschiderea robinetului si constatarea atmosferei de vid din interiorul recipientului. Alte reclamatii nu se iau in considerare. Garantia producatorului se refera la partea de coroziune a materialului, sudura si vopseaua.

– nici o garanție nu se acorda pentru recipient și accesorii care sunt datorate utilizării necorespunzătoare, modificări sau reparații făcute de personal necalificat și care nu respectă legislația în vigoare.

9) Garanția nu include:

  1. componente supuse uzurii și bunurile consumabilele;
  2. daune cauzate de:

– utilizarea necorespunzătoare a recipientului sau nerespectarea instrucțiunilor scrise în „Manualul de instalare și utilizare” și/sau nerespectarea instrucțiunilor de siguranța;

– neglijența, accidente sau uzură normală;

– agenți externi (ex: daune cauzate de vibrații, transport, căldură excesive, apă, umiditate sau acizi);

– utilizarea accesoriilor nepotrivite.

  • Garanția nu se aplică dacă:

– tipul, numărul de serie sau data de fabricație a recipientului au fost modificate, șterse, scoase sau devenite ilizibile;

– reparațiile sau modificările care sunt făcute de persoane neautorizate.

 

ATENTIE: RECIPIENTELE SE INCARCA DOAR 80% DIN CAPACITATE.