Amplasarea rezervoarelor supraterane

conform Decretului Ministerial din 14 mai 2004 și suplimentarea acestuia cu Decretul Ministerial din 5 Iulie 2005

1) Rezervoarele supraterane trebuie instalate exclusiv în aer liber; este interzisă instalarea pe terase sau în curți închise.
2) Instalarea rezervoarelor în rampe descendente este interzisă.
3) Rezervoarele supraterane trebuie poziționate pe suporturi bine ancorate, pentru evitarea deplasării bazinului atât pe perioada operațiunii de reîncărcare cât și în timpul funcționării.
4) Accesoriile rezervorului trebuie să fie accesibile din partea operatorului.
5) Atunci când rezervoarele sunt instalate în apropierea zonelor tranzitate de vehicule, trebuie construită o protecție corespunzătoare fixă, la o distanță mai mare de 1 m, aptă să împiedice lovirea accidentală a rezervoarelor. În cazul în care protecția este constituită dintr-o simplă bordură chiar și discontinuă, aceasta trebuie realizată la o înălțime minimă de 0,20 m. În acest caz, distanța minimă de rezervor este de 1,5 m.

Niciun Rezultat

Pagina căutată nu a fost găsită. Încercați o căutare mai profundă sau folosiți navigarea de deasupra pentru localizarea postării.

Distanța orizontală

între două rezervoare din același depozit, trebuie sa fie cel puțin egală cu diametrul rezervorului mai mare, cu un minim de 0,80 m. construite dintr-o plasă metalică solidă înaltă de minim 1,80 m e dotată cu o poartă ce se deschide spre exterior, care să se închidă cu lacăt sau yală; partea cealaltă a gardului poate sa coincidă cu gardul terenului unde se desfășoară activitatea deservită dinspre bazinul GPL deși este zidită atât timp cât zona de instalare a depozitului sunt bine ventilate și sunt repectate distanțele din Decretul Ministerial din 14 mai 2004 cu completarea Decretului Ministerial din 5 lulie 2005

Rezervoarele supraterane

trebuie să fie înconjurate de o suprafață având profunzimea nu mai mică de 5m, complet liberă și lipsită de vegetație. Acolo unde această distanță nu poate fi respectată, la baza gardului metalic, menționat la punctul 5, va trebui să fie constituită dintr-un zid înalt de 0,5 m.

În interiorul depozitelor

nu trebuie să fie depozitate materiale străine de vreun fel.

Semnale fixe adecvate

și vizibile trebuie să indice interzicerea apropierii de depozit atât persoanelor neautorizate cât și a fumatului sau folosirii focului deschis. Semnalizarea de securitate trebuie să respecte dispozițiile decretului legislativ din 14 august 1996, nr. 493 (supliment ordinar G.U. n. 223 din 23 septembrie 1996)

Semnalele fixe trebuie

să indice normele de conduită și numerele de urgență atât pentru pompieri cât și al tehnicianul de la firma furnizoare pentru a putea fi contactați în caz de urgență

Gradul de umplere

nu trebuie să fie mai mare de 80% iar distanțele se măsoară în punctele cele mai apropiate ale împrejmuirii depozitului și obiectivului considerat.

Pentru cazul montajului

subteran al recipientelor aceste distanțe se pot micșora cu 50% în cazul construirii unui zid anti-foc, rezistent la explozie, la limita împrejmuirii depozitului , pe direcția obiectivului considerat. Distanța poate fi micșorată cu 50% pentru liniile CF uzinale și cu 25% pentru liniile CF neelectrificate.

Notă

Distanțele exprimate în m, se masoară în proiecția orizontală între limitele exterioare ale conductelor sau construcțiilor.
• De la piciorul taluzului
• Din axul liniei de cale ferată

LEGENDĂ

Distanțele scrise cu culoare albastră reprezintă distanța de siguranță impusă de normative pentru rezervoarele îngropate.
Distanțele scrise cu culoare roșie reprezintă distanța de siguranță impusă de normative pentru rezervoarele supraterane.